Home
Videos uploaded by user “Samirsinh Dattopadhye”
त्रिविक्रमाची १८ वचने | 18 Promises of  Swayambhagwan Trivikram | Marathi
 
03:31
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 128991 Samirsinh Dattopadhye
श्रीगुरुक्षेत्र मन्त्र | Shree Gurukshetra Mantra | Given by Sadguru Shree Aniruddha
 
02:20
Shree #GurukshetraMantra given by #Sadguru Shree Aniruddha ॥ ॐ श्रीदत्तगुरवे नम॥ श्रीगुरुक्षेत्र-बीजमन्त्र ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वबाधाप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वपापप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वकोपप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-त्रिविक‘मनिलयं-श्रीगुरुक्षेत्रम। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वसमथर सर्वार्थसमथर-श्रीगुरुक्षेत्रम॥ श्रीगुरुक्षेत्र-अंकुरमन्त्र ॐ रामात्मा-श्रीदत्तात्रेयाय नम:। ॐ रामप्राण-श्रीहनुमन्ताय नम:। ॐ रामवरदायिनी-श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नम:। ॐ रामनामतनु-श्रीअनिरुद्धाय नम:। श्रीगुरुक्षेत्र-उन्मीलन मन्त्र (कलिकापुष्प फलमन्त्र) ॐ मानवजीवात्मा-उद्धारक-श्रीरामचन्द्राय नम:। ॐ मानवप्राणरक्षक-श्रीहनुमन्ताय नम:। ॐ मानववरदायिनी-श्रीआह्लादिन्यै नम:। ॐ मानवमन:सामर्थ्यदाता-श्रीअनिरुद्धाय नम:। -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 27276 Samirsinh Dattopadhye
Moolarka ganesh Jap
 
04:46
ॐ गं #गणपतये श्री #मूलार्क गणपते वरवरद श्री आधारगणेशाय नमः सर्वविघ्नान नाशय सर्वसिद्धी कुरु कुरु स्वाहा॥ http://aniruddhagurukshetram-ganeshotsav.blogspot.in/2014/08/about-mularka-ganesh.html Music & Singer : Sagarsinh Patil Wallpaper : Manishsinh Naik ------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 13831 Samirsinh Dattopadhye
Aniruddha Bapu Marathi Discourse 20 Nov 2014 - भगवंताचे ध्यान करा, अडचणींचे करू नका
 
03:45
माणूस त्याच्या स्वत:च्या अडचणींना, शत्रुंना स्वत:च बळ देत असतो. अडचणी आणि शत्रु यांचा सतत विचार करत राहण्याने माणसाच्या अन्त:करणाचा अधिकाधिक भाग या गोष्टी व्यापत राहतात आणि त्यातून या गोष्टी त्या मानवाच्या जीवनात अधिकाधिक ताकदवान होतात. माणसाने अशा गोष्टींचा विचार करत राहण्यापेक्षा भगवंताची विश्वासाने भक्ती करणे आवश्यक आहे, याबद्दल परम पूज्य सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या 20 नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या मराठी प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता. (Focus On God And Not On Problems - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 20 Nov 2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 26794 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 24 Jul 2014 - विश्वास आणि जबाबदारी (Faith and Responsibility)
 
03:18
#विश्वास आणि #जबाबदारी (#Faith and #Responsibility) - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Pravachan 24 Jul 2014 सद्गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २४ जुलै २०१४ च्या मराठी प्रवचनात ‘विश्वास आणि जबाबदारी’ याबाबत सांगितले. विश्वास ठेवा! विश्वास ठेवा, तुम्ही विश्वास ठेवलात कि तो सगळं करु शकतो, सगळं करु शकतो. कुठल्या मार्गाने करेल हे तुम्हाला माहित नाही. त्यांचे मार्ग त्यांना माहिती असतील. Why should we bother for it. मी का म्हणून #काळजी करायची. अगदी वादळात सापडला आहात. चारही बाजूंनी समजा चारही #समुद्र सगळ्या जगाचे समुद्र तुमच्या अंगावर चालून येत आहेत आणि तुम्हाला पोहता सुद्धा साधं येत नाही आहे, लाकडची होडी काय साधी गवताची काडी पण तुमच्या बाजूला नाही आहे. अशा टाईमाला पण विश्वास ठेवा. असे का समुद्र किती मोठा, पण हे सगळे समुद्र आमच्या आईच्या शंखात मावलेले होते. आपण वाचली आहे तिची कथा. तिच्या शंखामध्ये सगळे समुद्र मावलेले होते. So what is the big problem? ती इकडे सुद्धा तिला पाहिजे ते करु शकते. बरोबर? Yes she can. नक्की. कसं करतील? त्याच्या मात्र रचना तुमच्या डोक्यामध्ये तुम्ही करु नका. तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही करा. आज मला तुम्हाला एक महत्वाचं वाक्य सांगायचं आहे कि #भक्ति करतांना आणि व्यवहार करतांना थोडे वेगळे वागा. काय सांगतोय? #भक्ति करतांना आणि व्यवहार करतांना मी तुम्हाला वेगळं वागायला सांगतोय. मी संत नाही आहे. मी #योद्धा आहे आणि मी योद्धाच्याच मार्गाने जाणार. भक्ति करतांना अशी भक्ति करा कि त्या परमेश्वरी समोर, आपल्या परमेश्वरासमोर आपल्या परमात्म्या समोर उभं राहून सांगायचं प्रेमाने, I am just nothing. मी कोणंच नाही आहे. मी जे आहे ते सगळंकाही आहे ते तुझ्यामुळे आहे. तूच मला घडवणार आहेस, तूच मला बनवणार आहेस, सगळं तुझ्यावरच dependent आहे. सगळं तुझ्यावरच अवलंबून आहे आई, हे देवा सगळं तुझ्यावरच अवलंबून आहे. आणि काम करतांना आधी असं सांगा, आई मी आता कामाला लागतोय, आणि मग असा विचार करा, कि हे काम पूर्णपणे माझ्यावर अवलंबून आहे, म्हणजे स्वतःवर. समजलं? कि भक्ति करतांना मी अशी भक्ति करेल कि हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरी, हे परमात्म्या, हे सद्गुरु, सगळं काही तुझ्यावर अवलंबून आहे. तू करशील तसंच सगळं होणार. अगदी माझा व्यवहार सुद्धा. आणि मग कामाला लागल्या नंतर मात्र, समजा तुम्ही स्टूल बनवता आहात, तुम्ही भिंत बांधता आहेत, तुम्ही चित्र काढता आहेत, तुम्ही जात्यावर जातहेत, तुम्ही स्वयंपाक करताहेत, जे काही करता आहेत ते, सगळं माझ्यावर अवलंबून आहे. पण मी माझ्या आईला सांगितलेलं आहे, मी माझ्या बाबांना सांगितलेलं आहे, मी माझ्या आजीला सांगितलेलं आहे, काय कि सगळं काही तुमच्यावर अवलंबून आहे. पण काम करतांना मात्र अशा रितीने करायचं कि everything depends on me. माझ्यावरच सगळं अवलंबून आहे. आणि मग बघा, तुमच्या कामातली तुमची अक्कल अधिक वाढेल. तुमच्या कामातली तुमची #गती अधिक वाढेल, तुमच्या कामातली तुमची #क्षमता अधिक वाढेल. ‘विश्वास आणि जबाबदारी’ याबाबत सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात जे सांगितले, ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 25023 Samirsinh Dattopadhye
निर्णय शक्ति आणि त्रिविक्रम (Power of decision & Trivikram) Sadguru Shree Aniruddha Bapu
 
02:36
#निर्णय #शक्ति आणि #त्रिविक्रम (#Power of #decision & Trivikram) #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Marathi #Discourse #सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्धबापुंनी गुरूवार दिनांक ८ मे २०१४ रोजी च्या #मराठी प्रवचनात श्री हरिगुरुग्राम येथे श्रध्दावानाद्वारे विश्वासपूर्वक केल्या जाणार्‍या विभिन्न उपासनांनमुळे त्रिविक्रम त्या श्रध्दावानांच्या जीवनात सक्रिय राहून त्याला उचित निर्णय शक्ति प्रदान करतो. याबाबत बापुंनी सांगितले. जे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 34761 Samirsinh Dattopadhye
त्रिविक्रमाची १८ वचने | 18 Promises of Swayambhagwan Trivikram | Marathi
 
03:31
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 113047 Samirsinh Dattopadhye
योगायोग नव्हे, भगवंताची योजना Aniruddha Bapu Marathi Discourse 13-Mar-2014
 
01:59
जगविख्यात शास्त्रज्ञ आइनस्टाइन यांच्या "माणूस ज्याला योगायोग म्हणतो, ती खरं तर भगवंताने नामानिराळे राहून त्या मानवाच्या हितासाठी केलेली योजना असते", या वाक्यासंदर्भात परम पूज्य सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरूवार दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजी च्या मराठी प्रवचनात श्री हरिगुरुग्राम येथे विवेचन केले. आपण या व्हिडियोत ते पाहू शकता. Coincidences are nothing else but the God's ways of remaining anonymous- Aniruddha Bapu Marathi Discourse 13 Mar 2014 www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 29977 Samirsinh Dattopadhye
Aniruddha Bapu Marathi Discourse 31 March 2005 - ब्राह्ममुहूर्ताचे महत्त्व- भाग १
 
02:56
(The Importance of Brahma Muhoorta- Part 1 Aniruddha Bapu Marathi Discourse 31 March 2005) aniruddhafriend-samirsinh.com ब्राह्ममुहूर्तावर जी उपासना मानव करतो, त्याची भक्ती करण्यातील एकाग्रता वाढते, सहज प्राणायाम आपोआप घडतो, प्रगाढ शान्ती मिळते. इतर दिवशी एकाग्र मनाने न केलेली उपासनासुद्धा परमात्मा प्रेमाने स्वीकारतो. ब्राह्ममुहूर्ताच्या महत्त्वाबद्दल परम पूज्य सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ३१ मार्च २००५ रोजीच्या प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता.
Views: 17441 Samirsinh Dattopadhye
Aniruddha Bapu Marathi Discourse - अंबज्ञ हा शब्द श्रीत्रिविक्रमाचा सर्वांत महत्त्वाचा अल्गोरिदम
 
02:17
श्रीत्रिविक्रमाचे तीन विक्रम हे मानवाच्या अन्नमय, मनोमय आणि प्राणमय या तीनही देहांमध्ये उचित बदल घडवून आणतात. अंबज्ञताच मानवाच्या देहात त्रिविक्रमास सक्रिय करणारी आहे. अंबज्ञ हा शब्दच श्रीत्रिविक्रमाचा सर्वांत महत्त्वाचा अल्गोरिदम आहे, या संदर्भात सद्गुरु श्री अनिरुद्धांनी त्यांच्या २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या मराठी प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता. (Ambadnya Word Is The Most Important Algorithm Of Shree Trivikram - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 28 Nov 2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 12682 Samirsinh Dattopadhye
Shreeshwasam Guhyasuktam event
 
02:36
#Shreeshwasam #Guhyasuktam #event Read more : https://aniruddhafoundation.com/shree-shwasam/ -------------------------------------------------------------------- Watch live events - www.aniruddha.tv Samirsinh Dattopadhye blog - www.aniruddhafriend-samirsinh.com More information about Aniruddha Bapu - 1. www.aniruddhabapu.in 2. www.aniruddhafoundation.com 3. www.aniruddhasadm.com -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 16359 Samirsinh Dattopadhye
जिंदगी को बेहतरीन बनाईए। (make your life best & not a waste) Sadguru Shree Aniruddha Bapu
 
02:35
#सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्ध_बापुजी ने गुरूवार ८ मई २०१४ के #हिंदी #प्रवचन में #परमात्मा की #भक्ति करते हुए स्वयं मे रह्नेवाली अच्छी बातों को विकसित करके अपना जीवन बेहतरीन बनाईए। यह बात बापु ने स्पष्ट की। वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। (#Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Hindi #Discourse 08 May 2014) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 23865 Samirsinh Dattopadhye
Aniruddha Bapu‬ ‪Marathi‬ Discourse 28 July 2011 - घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र-पठणाचे महत्व
 
03:15
घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र-पठणाचे महत्व (The Importance Of Chanting The Ghorakashtoddharan Stotram) - Aniruddha Bapu‬ ‪Marathi‬ Discourse 28 July 2011 परमपूज्य सद्‍गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २८ जुलै २०११ च्या मराठी प्रवचनात ‘घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र-पठणाचे महत्व’ याबाबत सांगितले. सद्गुरु एवढे प्रेम कोणीही करत नाही आणि करूही शकत नाही. प्रत्येकाची मर्यादा कितीही वाढत गेली, तरीही ती मर्यादितच आहे, पण फक्त तो परमेश्वरच एकमेव अमर्याद आहे. हे सदगुरुतत्त्व कुठेही खंडित नाही, ते निर्गुण आहे, निराकार आहे. पण त्याचबरोबर ते पूर्ण चैतन्यमय आहे. सद्गुरुतत्त्व आपल्या भक्तासाठी कुठलेही रुप धारण करते. ह्या सर्व सृष्टीचा विकास ह्याच्याच मुळे घडतो. हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. बापु पुढे म्हणाले की नुकतीच गुरुपौर्णिमा झाली, आता श्रावण महिना सुरु होत आहे. श्रद्धावान या मासास घोरकष्टोद्धरणचा महिना म्हणतात. ज्यांना घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रपठणस्थळी जाऊन म्हणता येईल त्यांनी तिकडे जाऊन म्हणा, पण ज्यांना तिकडे जाणे शक्य नाही त्यांनी घरी तरी घोरकष्टोद्धरणचे पठण करावे. तिकडे गेलात तर अति उत्तम घरी केले तरी कुठे फुकट गेले. किती वेळ लागतो घोरकष्टोद्धरणचे १०८ वेळा पठण करायला? २.३० ते २.०० तास काही जण तर फास्ट म्हणतात त्यांना तर १.३० तासच लागतो. फास्ट म्हणालात यात चुकीचे काही नाही, म्हणालात हे महत्त्वाचे. आलं लक्षामधे, इकडे सोपा मार्ग आहे श्रीपाद श्रीवल्लभांचे स्तोत्र, भगवान दत्तात्रेयांचे स्तोत्र लिहिणारे कोण साक्षात ‘श्रीवासुदेवानंद सरस्वती’ हे स्तोत्र आहे किती छोटे ५ श्लोकांचे. म्हणायला किती वेळ लागणार १.३० तास, २.०० तास, २.३० तास आणि संपुर्ण दिवसात थोडे थोडे म्हणा पण दिवसाला १०८ वेळा म्हणा, ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी जाऊन करा. नसेल जमत तर तुम्ही तुमच्या गावो-गावी करा. तुमच्या गल्लीत करा, तुमच्या ऑफिसमध्ये करा पण राजांनो करा, थोडा वेळ तुमच्या मुलांना म्हणता नसेल येत तर त्याला घेऊन बसा आणि ५ वेळा तरी म्हणायला लावा, असे आपल्या बापूंनी सांगितले, ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 22444 Samirsinh Dattopadhye
समाधान (How to achieve Satisfaction) Aniruddha Bapu Hindi Discourse 13-Mar-2014
 
04:33
परम पूज्य सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापु ने गुरुवार दि. १३ मार्च २०१४ के प्रवचन में समाधान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में मार्गदर्शन किया। वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। (Aniruddha Bapu Hindi Discourse 13-Mar-2014 How to achieve Satsfaction.) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 78199 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu explain about Bramha Muharat.
 
02:04
#Sadguru Shree #AniruddhaBapu explain about #Bramha #Muharat. aniruddhafriend-samirsinh.com रोज ब्राह्ममुहूर्तावर उठून उपासना करणे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी अवश्य करावे, पण आजच्या धकाधकीच्या काळात सर्वांनाच हे करणे सहज शक्य होणार नाही, तरीही महिन्यातून एकदा तरी ब्राह्ममुहूर्तावर उठून उपासना करणे हे अचिन्त्य लाभ देणारे आहे. ब्राह्ममुहूर्ताच्या वेळी आत्माराम साक्षीरूपात न राहता चेतन स्वरूपात आमच्या सत्प्रवृत्तीला प्रेरणा देतो, हे लक्षात घेऊन ही संधी साधली पाहिजे. ब्राह्ममुहूर्ताच्या महत्त्वाबद्दल परम पूज्य सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ३१ मार्च २००५ रोजीच्या प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता.
Views: 11867 Samirsinh Dattopadhye
'Nhau Tujhiya Preme' - sadguru shree Aniruddha Aagaman
 
01:14
Entry of sadguru shree Aniruddha with family at the event of '#Nhau_Tujhiya_Preme' being organised by Shree Aniruddha Upasana Foundation(#SAUF)at the D.Y. Patil Stadium, #Nerul, #Navi_Mumbai. You can also visit - Nhau Tujhiya Preme Website - http://nahutujhiyapreme.blogspot.in/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch live events - www.aniruddha.tv Samirsinh Dattopadhye blog - www.aniruddhafriend-samirsinh.com More information about Aniruddha Bapu - 1. www.aniruddhabapu.in 2. www.aniruddhafoundation.com 3. www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 11312 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 20 June 2013 - देव आमची काळजी घेतो  (God takes care of us)
 
01:43
#देव आमची #काळजी घेतो (#God takes care of us) - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Pravachan 20 June 2013 सद्गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २० जून २०१३ च्या मराठी प्रवचनात ‘देव आमची काळजी घेतो ’ याबाबत सांगितले. आम्ही देवाला मानतो. आमच्याकडे #शब्द काय असतो बघा, आम्ही देवाला मानतो. आम्ही गुरु केला आहे. देवाला मानणारे तुम्ही कोण? जर देव खरा असेल, तर तुम्ही माना किं वा न माना, फरक काय पडतो? तुमच्या मानण्यामुळे तो देव नाही आहे. तो देव आहे हे तुम्हाला काय असायला पाहिजे? तुमच्या मानण्याचा #प्रश्न नाही आहे. प्रश्न कसला आहे? ह्याच्या आधीची स्टेज बघू. देव आहे, पण आम्ही देव मानतो. आम्ही देवाला मानतो. आम्ही देवाचं करतो. वाईट काही नाही, तुम्ही काही पापात पडत नाही असे बोलल्यावर, अजिबात नाही, १०८% नाही. आपल्याला फक्त एक #अभ्यास कारयचा आहे, असं बोलण्याने काय होतं? मी काही चुकतो का? आम्हाला काही #अहंकार होतो का? वगैरे, असल्या फालतु गोष्टींमध्ये अजिबात पडायचं नाही. आलं लक्षामध्ये? बापू, आम्ही काय म्हणायचं मग नक्की? देव आम्हाला मानतो, बरोबर? गोष्ट सिंपल आहे. आम्ही देवाचं करतो नाही, देव आमचं करतो. बरोबर? कुणीही तुमचं काही केलं नसेल, ह्या सगळ्यांनी मिळून तुमच्यासाठी काही केलं असेल, त्याच्या हजारो पट देव तुमच्यासाठी करत असतो. म्हणजे आम्ही देवाचं करतो, हा शब्द मात्र पुसून टाकायला हवा. देव आमची काळजी घेतो, असे #सद्गुरु #श्रीअनिरुद्धांनी #प्रवचनात सांगितले ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 6291 Samirsinh Dattopadhye
How to overcome negative thinking - Sadguru Shree Aniruddha Bapu in Hindi Discourse
 
02:35
#सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्धबापु ने गुरूवार १६ जनवरी २०१४ के #हिंदी #प्रवचन में "बुरे विचारोंसे किस तरह बचा जा सकते है।" इसका सरल उपाय बताया वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 48374 Samirsinh Dattopadhye
भरोसा (Surety & Certanity) - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 19 Feb 2004
 
01:34
मानव को केवल भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए और भगवान पर ही केवल भरोसा करने की शक्ति ही राधाजी है । विश्वास और भरोसा इनके बीच फ़र्क है । विश्वास के स्तर पर से आगे बढकर मानव को भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, यह मुद्दा सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापु ने अपने १९ फ़रवरी २००४ के हिंदी प्रवचन में विशद किया, जो आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं l www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 12726 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Marathi Pravachan - How to Overcome Fear
 
03:00
भयावर मात कशी करावी. (How to Overcome #Fear) #आहार, #निद्रा, #भय आणि #मैथुन सर्व जिवांठायी असतात. पण ज्याची #भीती वाटते त्यावर #मात करणे ही #निर्भयता आहे. सद्‍गुरुतत्त्वाची #अभयमुद्रा भयाचा #नाश करणारी आहे. भीतीचा नाश करून मानवाने नरजन्माची इतिकर्तव्यता साधावी, याबद्दल सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या २५ सप्टॆंबर २०१४ रोजीच्या #मराठी प्रवचनात #श्रीहरिगुरुग्राम येथे सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता. (How to #OvercomeFear - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 25 Sep 2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 41386 Samirsinh Dattopadhye
श्रीत्रिविक्रम भक्तिभाव चैतन्य का सहज, सुंदर और उत्स्फूर्त आविष्कार | Trivikram Devotional Sentience
 
02:07
स्वयंभगवान श्रीत्रिविक्रम के सार्वभौम मंत्रगजर के कारण हमारे मन में भक्तिभाव चैतन्य सहजता से प्रवाहित होता है। सद्गुरु श्रीअनिरुद्धजी ने हमें इस गजर के ताल पर डोलने के लिए कहा है। इस व्हिडियो में दिखायी देनेवाले इस बालक का सहज प्रतिसाद (Natural Reaction), यह उस मंत्रगजर के साथ डोलने का है। उसे डोलने के लिए कहा नहीं गया था। इसीसे यह स्पष्ट होता है कि बापू के कहेनुसार हर एक जीव की Natural Reaction ‘डोलना’ या ‘ताल देना’ यही होती है। इस बालक को देखकर हम यह सीख सकते हैं कि इस मंत्रगजर की सहायता से भक्तिभाव चैतन्य में किस तरह समरस होना है। इस बालक का मंत्रगजर के ताल पर डोलना यह श्रीत्रिविक्रम भक्तिभाव चैतन्य का सहज, सुंदर और उत्स्फूर्त ऐसा आविष्कार है। -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 9970 Samirsinh Dattopadhye
भक्ति करना यही बुध्दि का उचित उपयोग है। - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 1 May 2014
 
02:01
(Doing #Bhakti is the true use of #intelligence - Sadguru Shree #AniruddhaBapu Hindi #Discourse 1 May 2014) #सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्धबापु ने गुरूवार १ मे २०१४ के हिंदी #प्रवचन में #भक्ति करने के लिए बुध्दि की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव को बुध्दि का उचित उपयोग करके भक्ति करनी चाहिए। यह बात बापु ने स्पष्ट की, वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। ------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 9953 Samirsinh Dattopadhye
Ask for everything to God with Love - Sadguru Shree Aniruddha Bapu Marathi Pravachan
 
03:02
भगवंताकडे प्रेमाने प्रत्येक गोष्ट मागा (Ask for everything to #God with #Love - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Marathi #Discourse 21 Aug 2014) माणसाच्या मनासारखे झाले नाही की तो नशिबाला, देवाला किंवा परिस्थितीला दोष देतो. संत एकनाथांच्या " एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा l हरिकृपे त्याचा नाश आहे ll” या वचनास मानवाने कधीही विसरता कामा नये. मानवाने ’ मी भगवंताचे लेकरू आहे’ या प्रेमाने भगवंताकडे हक्काने मागायला हवे. कितीही बिकट परिस्थिती असली तरी भगवंताकडेच प्रेमाने मागण्याने सर्व काही उचित कसे होते, याबद्दल सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या २१ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता.
Views: 14861 Samirsinh Dattopadhye
मौनचे महत्त्व भाग-१ (Importance of Maun part-1) - Sadguru Shree Aniruddha Bapu Discourse 8 May 2014)
 
03:15
Importance of #Maun - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu Marathi Discourse 8 May 2014 सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरूवार दिनांक ८ मे २०१४ रोजी च्या मराठी प्रवचनात श्री #हरिगुरुग्राम येथे श्रध्दावानांनी दररोज किमान ५ मिनिटे सकाळी व रात्री #मौन कसे पाळावे आणि त्याचे काय फ़ायदे मिळतात, बापुंनी ह्याचे विवेचन केले. जे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो. हा ह्या व्हिडिओ चा पहिला भाग आहे. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 36320 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha at Sairam Jap and Dhoop Arpan at Gurupournima 2012
 
03:20
Sadguru Shree #Aniruddha at #Sairam #Jap and offering #Dhoop at Aniruddha #Agnihotra at the event of #Gurupournima 2012 at Shree #Harigurugram organised by Shree Aniruddha Upasana Foundation. You can also visit - Gurupournima Website - http://aniruddhabapu-gurupournima.blogspot.in/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch live events - www.aniruddha.tv Samirsinh Dattopadhye blog - www.aniruddhafriend-samirsinh.com More information about Aniruddha Bapu - 1. www.aniruddhabapu.in 2. www.aniruddhafoundation.com 3. www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 13395 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan - प्रश्न विचारणे थांबवू नका (Don't Stop Questioning)
 
02:42
#प्रश्न विचारणे थांबवू नका (Don't #Stop Questioning) - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Pravachan 20 June 2013 सद्गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २० जून २०१३ च्या #मराठी प्रवचनात ‘प्रश्न विचारणे थांबवू नका’ याबाबत सांगितले. आम्हाला पहिला प्रश्न पडला पाहिजे की बापू! परमेश्वर लोकांना समजला कसा, कळला कसा की #परमेश्वर आहे म्हणून? जर आम्ही #उत्क्रांतिवाद मांडला की माकडापासून माणूस बनला, बरोबर? हळूहळू करत #माकडं उड्या मारता मारता, सरळ चालायला लागलं, आणि मग एक लाख वर्षामध्ये त्याचा माणूस झाला, किंवा दोन लाख वर्षामध्ये झाला असेल. पण त्याला #exactly कुठल्या क्षणी परमेश्वर कळला? त्याला परमेश्वराने स्वतः येऊन सांगितलं का, मी परमेश्वर आहे, मी असा असा राहतो, आणि मग बाकीचं सगळं सुरु झालं नंतर? मग त्याच्या आधी काय झालं होतं? म्हणजे माकडाचा माणूस होण्यामागे काय नक्की गोष्ट आहे, बरोबर? म्हणजे माणसाला देवाचं #अस्तित्व समजलं कसं? की त्याने आपलं स्वतःच काहीतरी #कल्पना केल्या आणि त्या कल्पना, कोणातरी चतुर माणसाच्या डोक्यामध्ये ती कल्पना आली आणि त्याच्या गळ्यात उतरवली. जगात सगळीकडे परमेश्वराची कल्पना आहे. मग लबाड लोकं सगळीकडेच असतात बापू? हुशार लोकं सगळीकडेच असतात. बरोबर परमेश्वर माणसाला समजला कसा? कुठेही असं परमेश्वराने स्वतःहून सांगितलं असेल की असा असा मी आहे, कधी सांगितलं ते? मग #रेकॉर्डेड का नाही? पण माकडाचा जेव्हा माणूस झाला, बरोबर? एकाच ठिकाणी झाला का तो? वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी झाला असेल तर त्या माणसाला कोणी सांगितलं? की प्रत्येक समूहाला वेगवेगळा देव भेटला. की एकच #देव वेगळ्या ठिकाणी जाऊन भेटला? आणि एवढी मोठी #दिव्य घटना घडली तर #रेकॉर्ड कसा नाही? आम्हाला प्रश्न पडतो, किंबहुना पडायला पाहिजे. बरोबर? नक्की अशी वेळ कुठली? की जिकडे माणसाला जाणीव झाली की माकडाचा माणूस झाला. माकडाचा माणूस झाल्यावर त्याला किती दिवसांनी कळलं की देव आहे? मग तेव्हा कर्मस्वातंत्र्य होतं की नव्हतं? कर्मस्वातंत्र्याचा नियम कधीपासून लागू झाला? हे सगळे प्रश्न मनात उद्भवतात. उद्भवायला पाहिजे. हे प्रश्न उद्भवले नाही तर आम्हाला देव समजू शकणार नाही. हे प्रश्न उद्भवणं म्हणजे शंका काढणं नव्हे. तर आपला विषय अधिक समजवून घेणं. कुशंका काढणारे कुशंका काढतच राहतील, त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही. पण आपल्याला ज्या difficulties येतात, अडचणी वाटतात, त्या कशासाठी असतात, त्या विषयातलं अधिक ज्ञान संपादन करण्यासाठी, तो विषय अधिक समजण्यासाठी, अधिक आपलासा करण्यासाठी. प्रश्न विचारणे थांबवू नका, असे सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात सांगितले ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 13722 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu's New Year Gift to Shraddhavans - Matruvatsalya Upanishad
 
03:35
In #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #discourse before #Diwali, Bapu told us that the '#Matruvatsalyavindanam #Upanishad' will be made available to all on the day of the #Dattajayanti. also wished every #Shraddhavan a "#HappyDiwali". Purchase : http://www.aanjaneyapublications.com/publications.faces श्रद्धावानांच्या प्रेमापोटी, त्यांच्या जीवनाला #उचित #दिशा मिळावी ह्या कळकळीपोटी #सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापूंनी आपल्याला दिलेले आदिमातेच्या प्रेमकृपेचे आश्वासन. आई चण्डिकेची #क्षमा, #रक्षण आणि अर्थातच आधार ह्या ग‘ंथामधून आपल्यापर्यंत ते पोहोचवतात. श्रद्धावानाच्या मनातील सर्व प्रश्‍न, #भय दूर करून भक्ती आणि सामर्थ्य दृढ करणारा हा सर्वश्रेष्ठ ग‘ंथ आहे. हा हितकारक बदल घडवणारा हा ग‘ंथ केवळ दिशादर्शकच नाही तर चण्डिकाकुलाच्या प्रेमामुळे ह्या दिशेने प्रवास करण्याची ताकदही देतो. आई चण्डिकेकडे नेणारा मार्ग सदैव खुला असतो, द्वार उघडे असते ही जाणीव करून देणारा हा ग‘ंथ आपल्या आतमधली अनेक बंद द्वारे अलगद उघडतो, आपल्या आतमधील अनेक अडथळे अलगद दूर करतो आणि ह्या आईच्या कृपेच्या मोकळ्या मार्गावर आणतो. असे जेव्हा घडते, तेव्हाच आईच्या जवळ नेणार्‍याखुल्या द्वाराची जाणीव होते. आणि हे कार्य हा ग‘ंथ, म्हणजेच सद्गुरुंचा कळकळीचा शब्द नक्कीच साध्य करतो.
Views: 25662 Samirsinh Dattopadhye
चिंता करण्यापेक्षा प्रार्थना करण्याचे महत्त्व  - Sadguru Shree Aniruddha Bapu
 
01:38
चिंता करण्यापेक्षा प्रार्थना करण्याचे महत्त्व (Praying is better than worrying) - Sadguru Shree Aniruddha Bapu गुरुवार, दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या प्रवचनामध्ये सद्‌गुरू अनिरुध्द बापू यांनी चिंता करण्यापेक्षा प्रार्थना करण्याचे महत्व सांगितले. हा पूर्ण मुद्दा पुढील व्हिडीओ मध्ये सविस्तरपणे दिलेला आहे. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 42509 Samirsinh Dattopadhye
Bhaktibhav Chaitanya Bhajan | भक्तिभाव चैतन्य भजन
 
08:57
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 295090 Samirsinh Dattopadhye
चिन्तन का महत्त्व (Importance of Chintan) - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 26 Feb 2004
 
02:30
चाहे सुख हो या दुख, मानव को किसी भी स्थिति में भगवान से दूरी बढानी नहीं चाहिए । जीवन के हर मोड पर, कदम कदम पर भगवान से जुडे रहना जरूरी है । मानव के जीवनरूपी वर्तुल (सर्कल) की केन्द्रबिन्दु भगवान ही रहनी चाहिए । जो भगवान का हमेशा चिन्तन करता है, उसके योगक्षेम की चिन्ता भगवान करते हैं । बुद्धि से भगवान की पर्युपासना करने की ताकत राधाजी देती हैं, इस बारे में परमपूज्य सद्‌गुरु अनिरुद्ध बापू ने अपने गुरूवार दिनांक २६ फरवरी २००४ के हिंदी प्रवचन में मार्गदर्शन किया, जो आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं l www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 20913 Samirsinh Dattopadhye
त्रिविक्रम के १८ वचन  | 18 Promises of Swayambhagwan Trivikram | Hindi
 
03:45
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 22036 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 01 May 2014 - वेळ महत्वाचा आहे, तो वाया घालवू नका
 
02:16
#वेळ महत्वाचा आहे, तो वाया घालवू नका (Don't #Waste Your #Time, It's #Precious) - Sadguru Shree Aniruddha Bapu #Pravachan 01 May 2014 #सद्गुरू श्री #अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या ०१ मे २०१४ च्या मराठी प्रवचनात ‘वेळ महत्वाचा आहे, तो वाया घालवू नका’ याबाबत सांगितले. आपण किती वेळा शब्द म्हणतो हे, कंटाळा आला, थोडा टाईम पास करुया. वापरतो कि नाही आपण हा शब्द? तर टाईम पास हा शब्द आपण खूप वेळा वापरतो आणि #टाईमपास न शब्द वापरता टाईमपास करत असतो. अर्धा तास आहे ना, जरा #आराम करतो. रात्री दहा तास झोपलेला आहे, तरी अर्धा तास आराम करायचा आहे. त्या दिवशी काय केलं, काही नाही. अख्खा दिवस रविवारचा, सुट्टी आहे, माझ्या बापाची जहागिरदारी कोण मला बोलू शकणार? मी काय पाहिजे ते करीन, पाहिजे ते म्हणजे काय, लोळीण, खाईन, पीन, लोळीण, खाईन, पीन, लोळीण, खाईन, पीन, लोळीण बस! बाकी काही नाही. #Maximum टि.व्ही लावीन. ते टि.व्ही लावण्याचे कष्ट सुद्धा प्रत्येक वेळी, ए तू लाव रे टि.व्ही, ए तू आण रे #रिमोट, बस! तेवढं पण हलायची आम्हाला गरज वाटत नाही. पटतय? इथे लक्षात येईल टाईम किती महत्वाचा होत चालला आहे. इथे मला सांगायचय राजांनो कि १/८ सेकंदामध्ये बॉडी सतत न्यू होत राहते. एक अष्टांश सेकंदामध्ये आणि सेकंदाच्या एवढ्या लहानशा भागामध्ये काय होतय? १५०००० कि.मि वरती तुम्ही #attack करू शकताय आणि ती गोष्ट #destroy करु शकता. अख्खं बेटच्या बेटसुद्धा destroy केलं गेलंय हे लक्षात ठेवा. अख्खं बेटच्या बेट. काही देखील उरत नाही. बेट म्हणजे केवळ समुद्राच्या पाण्यावर तरंगत नसतं, ते समुद्र तळापासून वर आलेलं असतं. पण ती बेटं नाहिशी झाल्यानंतर खालपर्यंत काही आढळलं नाही लक्षात ठेवा. म्हणजे आम्हाला कळलं पाहिजे कि आम्ही टाईम किती जपून वापरला पाहिजे. तुमच्यावर कोणीही #अस्त्र टाकणार नाही आहे, घाबरु नका. आलं लक्षामध्ये. पण आज शास्त्र किती पुढे चाललं आहे. आणि #सायन्स एवढं पुढे चाललं असतांना आम्ही सायन्सच्या बरोबर थोडं तरी चाललं पाहिजे ना! म्हणजे पहिल्यांदा इथे आम्हाला टाईमचं महत्व कळलं पाहिजे. मी असं म्हणत नाही कि झोपू नका, मी असं म्हणत नाही कि #पिक्चर बघू नका, मी असं कधीच म्हणणार नाही कि खेळू नका. पिक्चर बघा, खेळा, पिकनिकला जा, आराम करा, सगळं करा. पण ते करतांना टाईमपास करु नका कारण जेव्हा पिक्चर बघता, its a #recreational #activity. तुमच्या मनाला चांगलं वाटते, शांतता वाटते, मनोरंजन होतं, मेंदूचा भार हलका होतो. वेळ महत्वाचा आहे, तो वाया घालवू नका, असे सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात सांगितले ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. https://youtu.be/b26_axTeuBI ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 7409 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu talking on Shree Sai Satcharitra Panchasheel Exam
 
03:36
When one studies #Sai Satcharitra and reflects on it, one is induced to rethink. This rethinking develops a new outlook towards #life. It is this change or this willingness to rethink which helps us to become a #quality human being. These and several other facts become an #inspiration for one in life. One then takes on the journey towards the road of life equipped with #Devotion. One is then able to strike a congruence between love for God and our worldly life. Why Do I Study #Sai Satcharitra ? - http://saisatcharitrapanchasheel-exams.blogspot.in/2014/06/why-do-i-study-sai-satcharitra-and-give-panchashilexams.html Exam Details - http://saisatcharitrapanchasheel-exams.blogspot.in/2014/06/What-is-Panchashil-exams-syllabus.html About Saisatcharita - http://saisatcharitrapanchasheel-exams.blogspot.in/2014/06/Shridisaibabasaisatcharitra.html Must Read - http://saisatcharitrapanchasheel-exams.blogspot.in/p/blog-page.html
Views: 21505 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha at Garhane - Dattaguruncha Lekara - Aniruddha Pournima 2013
 
02:41
#Sadguru Shree #Aniruddha while attending the #garhane being sung by Shraddhavans during the celebration of #Aniruddha_Pournima Utsav being organised by Shree Aniruddha Upasana Foundation at #Shree_Harigurugram. You can also visit - Aniruddha Pournima Website - http://aniruddhapournimautsav.blogspot.in/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch live events - www.aniruddha.tv Samirsinh Dattopadhye blog - www.aniruddhafriend-samirsinh.com More information about Aniruddha Bapu - 1. www.aniruddhabapu.in 2. www.aniruddhafoundation.com 3. www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 28218 Samirsinh Dattopadhye
श्री साईसच्चरित में वर्णित पुंडलिकराव की कथा का बोध - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 17 Apr 2014.
 
03:47
परम पूज्य सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुजी ने गुरूवार १७ अप्रैल २०१४ के हिंदी प्रवचन में पुण्य और पाप दोनों बातों का अभिमान न करते हुए। सद्‌गुरुतत्व से सच कहकर सद्‌गुरु की शरण में रहना चाहिए और अपनी भक्ति में अधिक चौकन्ना रहना चाहिए और यह बात श्री साईसच्चरित में वर्णित पुंडलिकराव के कथा के आधार पर स्पष्ट की। वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। (What to learn from Pundalikrao's story in Shree sai satcharitra - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 17-Apr-2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 7654 Samirsinh Dattopadhye
प्रेमाचा आणि क्रोधाचा आवाज (Voice of Love And Anger)  Aniruddha Bapu Marathi Discourse 13 mar 2014
 
01:39
प्रेम आणि क्रोध या भावनांमुळे माणसाच्या आवाजात फ़रक कसा पडतो याबद्दल सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरुवार दि. १३-०३-२०१४ रोजीच्या प्रवचनात विशद केले. आपण या व्हिडियोत ते पाहू शकता. www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 17326 Samirsinh Dattopadhye
Aniruddha Bapu Marathi Discourse 16 Oct 2014 - सावधपणे निवड करा.(Choose Wisely)
 
03:22
किती जणांनी स्वत:चे हस्ताक्षर सुधारण्याचा प्रयास केला आहे? ज्या गोष्टीमुळे आमचे अडत नाही त्या गोष्टीत सुधारणा करण्याचा माणूस विचार करत नाही. आवडीचे आणि हिताचे यांतील फरक ओळखा व सावधपणे निवड करा याबद्दल परम पूज्य सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या मराठी प्रवचनात सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता. (Choose Wisely - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 16 Oct 2014)
Views: 9969 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 20 Jun 2013 - सत्य आणि वास्तव (The Truth And The Fact)
 
02:23
#सत्य आणि #वास्तव (The #Truth And The #Fact) - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Pravachan 20 Jun 2013 मी तुम्हाला मागेच अनेक वेळा सत्य आणि वास्तव ह्यांच्यामधला फरक समजावून सांगितलेला आहे, बरोबर. की उद्या जर तुम्ही #शपथ घेतली की उद्यापासून मी #सत्य बोलणार आणि तुम्ही घराच्या बाहेर तुमच्या बसलात, तेच उदाहरण देतो प्रत्येक वेळी, मी दुसरं देणारपण नाही कारण एकच उदाहरण डोक्यात फिट बसू दे. आणि समोर एक तरूण मुलगी धावत आली की ‘काका काका, मला वाचवा, माझ्या मागे गुंड लागले आहेत बलात्कार करण्यासाठी’. तुम्ही तिला सांगाल, ‘बाई गं जा, आतल्या खोलीत जाऊन लपून बस.’ पाठी मागून गुंड आले, ‘काय रे म्हातारड्या! बघितलंस का एक पोरगी धावत गेली ती?’ तुम्ही इथे काय सत्य बोलणार, ‘होय ती मुलगी आत लपली आहे, जा बलात्कार कर’, ह्याला #सत्य म्हणता येईल का? नाही. तर हे वास्तव आहे, It is a fact but not the truth (इट इज अ फॅक्ट बट नॉट द ट्रुथ). इथे हे सांगणं हे #अपवित्रता निर्माण करणारं आहे, तिच्या पावित्र्याचा भंग करणारं आहे, तिच्या आनंदाचा नाश करणारं आहे, मग ती गोष्ट कधीच सत्य असू शकत नाही, ती वास्तव असू शकते. It can be a fact but can not be a truth (इट कॅन बी अ फॅक्ट बट कॅन नॉट बी अ ट्रुथ), कारण ट्रुथ आणि फॅक्ट मधला फरक मला माहीत पाहिजे. आपण सत्याची गोष्ट करतो आहोत, सत्य म्हणजे काय, असं वास्तव ज्याच्यातून फक्त #पावित्र्य आणि #आनंद उत्पन्न होतो, बरोबर. परंतु #मनुष्य जेव्हा असत्य आपल्या बुद्धीचा वापर, असत्य म्हणजेच काय? तर अपवित्रता आणि दु:ख निर्माण करण्यासाठी करतो की ज्याच्यामुळे इतरांना अपवित्रता उत्पन्न होते किंवा स्वत:मध्ये किंवा इतरांमध्ये आणि इतरांना दु:ख होतं, तेव्हा ते काय असतं, असत्य असतं आणि ज्याप्रमाणे मनुष्य स्वत:ची बुद्धी असं असत्य वागण्यासाठी करतो, आपल्या बुद्धीचा वापर अशा असत्याच्या निर्मीतीसाठी करतो, त्या प्रमाणामध्ये त्याच्या जाणिवा अशुद्ध व्हायला लागतात, जाणिवा करप्ट व्हायला लागतात आणि त्याच्या जाणिवा काय व्हायला लागतात, क्षीण व्हायला लागतात आणि म्हणूनच त्याला उघडे डोळे असूनही समोरचं #संकट दिसू शकत नाही, संकटाचा आवाज ऐकू येत नाही, त्याचबरोबर देवाने घातलेली #हाकसुद्धा ऐकू येत नाही. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 4499 Samirsinh Dattopadhye
Shree Panchamukh Hanumant Kavach_Stotra (LATEST)
 
05:10
On 31st December 2016 #Sadguru #AniruddhaBapu (Dr. Aniruddha D Joshi) wished all his #shraddhavan Friends for the new year. He emphasized the importance of Panchamukh Hanumant Upasana for the upcoming years - 2017 to 2024. Shraddhavans should chant Panchamukh Hanumant Kavach as much as possible -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 450934 Samirsinh Dattopadhye
विश्वासाचे गुण (Marks of Faith - Sadguru Shree Aniruddha Bapu Marathi Discourse 27-Mar-2014)
 
02:34
(Marks of #Faith - Sadguru Shree #AniruddhaBapu Marathi Discourse 27-Mar-2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com परम पूज्य सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरूवार दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजी च्या मराठी प्रवचनात श्री #हरिगुरुग्राम येथे माणसाच्या जीवनात प्रश्नपत्रिकेत त्याला मिळणारे #गुण इतर कुठल्याही गोष्टीवर अवलंबून नसून केवळ विश्वासावरच अवलंबून असतात. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 30868 Samirsinh Dattopadhye
चरणी ठेविता विश्वास। भगवंताची लीला येई अनुभवास॥ - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 27-Mar-2014
 
02:56
परम पूज्य सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापुंनी गुरूवार दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजी च्या मराठी प्रवचनात श्री हरिगुरुग्राम येथे श्री साईसच्चरितातील लोहारणीची कथा आणि चांदोरकरांची कथा याद्वारे भगवंत त्रिमितीला वाकवून स्वलीलेने भक्ताला कसा सहायक होतो हे बापूंनी सांगितले. पण हे होण्यासाठी विश्वास महत्त्वाचा आहे, असे बापू म्हणाले. जे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो. (keep faith in sadgurutattva, you will definietly experience his Leela - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 27-Mar-2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 40858 Samirsinh Dattopadhye
The Faith in God can bend the World - Aniruddha Bapu Pravachan 27 Mar 2014
 
02:16
The #Faith in #God can bend the #World - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu Marathi #Discourse 27-Mar-2014 #सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्धबापुंनी गुरूवार दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजी च्या मराठी #प्रवचनात श्री #हरिगुरुग्राम येथे #काळ, #दिशा आणि #अंतर या त्रिमितीला वाकवून भक्तासाठी अदभुतलीला करण्यास सदगुरुतत्व #समर्थ आहेच. फक्त गरज असते ती भक्ताच्या विश्वासाची ही गोष्ट बापूंनी स्पष्ट केली. जी आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकतो. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 10263 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 20 Jun 2013 - जाणीव - भाग २ (Consciousness - Part 2)
 
01:44
#जाणीव - भाग २ (#Consciousness - Part 2) - #Sadguru Shree #AniruddhaBapu Pravachan 20 Jun 2013 सद्गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २० जून २०१३ च्या मराठी प्रवचनात जाणिवेबाबत सांगितले. बापूंनी सांगितलंय केव्हापासून, दररोज एक तास चाला. बरोबर. आम्ही एक तास चालतो का? बापूंनी आम्हाला दररोज सकाळी उठून काय घ्यायला सांगितल आहे? #शताक्षीप्रसादम्‌. पहिले एक #वर्ष घेतला, त्यानंतर बंद. हां, काही लोक करतात ते मला माहिती आहे. जे करतात ते बरोबर मला माहिती आहेत. बरोबर. नंतर काय करायला सांगितलं आहे? #गुळण्या करायला सांगितलंय, उठल्यानंतर #पाणी प्यायला सांगितलय. किती गोष्टी आम्ही पाळतो? नाही. शताक्षीप्रसादम्‌ बद्दल हेही सांगितलंय काही जणांना #लसूण सुट होणार नाही त्याच्या एवजी त्यांनी #आलं घ्यावं, बरोबर. पण आम्ही पाळतो का? पहिले सहा महिने उत्साहाने केलं किंवा सहा दिवस किंवा सहा तास केलं असेल, मला माहित नाही, त्यानंतर आम्ही विसरलो म्हणजे आमची जाणीव, ह्याचा अर्थ एका अमिबा पेक्षा सुद्धा खालच्या दर्जाची आहे, हे सत्य मनुष्याने स्वीकारायला हवं. मनुष्याचा ब्रेन एवढा सुपिरिअर आहे, ह्याला #ब्रेन म्हणजे ह्याचं #न्युकलिअस, ह्याचं केंद्र तो लहान, छोटं आहे ते, तो आपल्या ब्रेनच्या पुढे काहीच नाही. आपली प्रत्येक पेशी ह्या अमिबापेक्षा जास्त इंटेलिजन्ट आहे, जास्त #बुद्धीमान आहे मेंदूची. तरीदेखील आमच्या मधील जाणीव आम्हाला चांगल काय वाईट काय ओळखायला मदत करत नाही, किंबहुना आम्ही ती जाणीव वापरत नाही म्हणजे जाणीव आम्ही धुडकावून लावतो, पटत. असं का होत? कारण मनुष्याला बुद्धी आहे म्हणून, त्या प्राण्याला बुद्धी नाही आहे. आलं लक्षामध्ये. सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात जाणिवेबाबत जे सांगितले, ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 4564 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu Pravachan 24 Jul 2014 - ध्यान (Dhyan - Meditation)
 
03:13
#ध्यान (#Dhyan - #Meditation) - Sadguru Shree #AniruddhaBapu #Pravachan 24 Jul 2014 सद्गुरू श्री अनिरुद्ध बापूंनी त्यांच्या २४ जुलै २०१४ च्या मराठी प्रवचनात ‘ध्यान कसे करावे’ याबाबत सांगितले. विचारांमुळे जो एक आवाजाचा कल्लोळ, गोंगाट तयार होतो ना, त्याच्यामध्ये त्या आईचा श#ब्द विरून जातो. आमच्याच देहामध्ये आहे सगळं, बाहेर कुठेही नाही, ज्यांनी ग्रंथ वाचला आहे, #मातृवात्सल्यविंदानम् वाचलं आहे त्यांना माहिती आहे कि सगळी ही परमेश्वरी, हा #परमेश्वर, त्यांचा पुत्र #परमात्मा सगळं आमच्यामध्येच आहे. बाहेरुन तो आतपर्यंत त्यांचा जो अंश आहे त्याच्याशीच कनेक्ट करतो. मग त्यासाठी आम्हाला काय करायला पाहिजे? मी मागेच सांगितलं होतं, आता त्यात जरा improvisation करतो आहे. ह्या ठिकाणी #faith हवा आहे. दररोज रात्री किंवा संध्याकाळी तुम्हाला जमेल तेव्हा एक थोडा वेळ शांत बसा, ध्यान करा. ध्यान करा म्हणजे अमुक आसनात बसा, नाही. आपल्या उपनिषदामध्ये मी दिलेलं आहे ध्यान कसं करायचं. मी दिलेलं आहे म्हणजे मी फक्त लिहून तुमच्यासमोर मांडलं आहे, दिलं आहे त्याच सगळ्या मंडळींनी, बरोबर? #परशुराम ते महिषासुरमर्दिनी, ह्या मंडळींनी. माझा त्याच्यामध्ये काहीही भाग नाही. हे साधं आहे आपल्या आईच्या चेहर्‍याकडे बघायचं, #फोटो समोर ठेवायचा, डोळे बंद करायचे, जोपर्यंत ती आई दिसते आहे तोपर्यंत बघत रहायचं, दुसरा विचार आला कि डोळे लगेच उघडायचे परत तिच्या फोटोकडे बघायचं परत डोळे बंद करायचे. शांतपणे आपण कुठ्ल्याही डोक्याला ताप न देता एवढं जरी दररोज नीटपणे केलं, तरी तुमच्या जीवात्म्याला तो शब्द नीट ऐकू येईल त्या सद्गुरुंचा, त्या आईचा कि जेणेकरून तुमच्या जीवात्म्याला ताकद मिळेल आणि ती ताकद तुमच्या शरीरभर पसरेल, तुमच्या मनामध्ये पसरेल, तुमच्या प्राणांमध्ये पसरेल आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या प्रारब्धामध्ये पसरेल. मनामध्ये पसरलं की प्रारब्धामध्ये पसरेलेच कारण #मन आणि #प्रारब्ध ह्या दोन्ही गोष्टी मुळीच वेगळ्या नसतात. एक दिवसातून पाच मिनिटं तरी कमीत कमी अगदी शांतपणे मी आणि माझा देव. तुम्ही प्रार्थना कराल, उपासना कराल, त्यामध्ये बराच वेळा आपलं लक्ष नसतं. मला माहित आहे होणारच आहे तसं. तुम्ही काही संत महात्मे लागून गेला नाहीत. पण एक पाच मिनिटं त्या फोटो समोर बसून कुठलाही विचार मुद्दामून करायचा नाही. कुठल्याही विचाराला विरोध करायचा नाही. पण फक्त एकच काम करायचं काय? कि त्यांच्या फोटोकडे बघायचं डोळे बंद करायचे, तो फोटो दिसतो आहे तोवर डोळे बंद, परत डोळे उघडले, परत बघितलं, परत बंद केले. काही वेळा असं होईल कि त्याच्यामध्ये पण चुकाल, काही हरकत नाही, so what? आणि त्या प्रार्थनेच्या नंतर सांगायचं की आई मला अधिक धैर्य दे, हे मोठी #आई, मला #अधिक पैसा दे, हे मोठी आई मला अधिक यश दे, हे मोठी आई मला अधिक सुख दे. हे मोठी आई मला अधिक आरोग्य दे. Yes.. हे नको ते नको मागायचंच नाही. उच्चार करायचा तो कसा करायचा? माझ्याकडे आहेच. तेव्हा मी तुम्हाला एक वाक्य सांगितलय - थोडा है, थोडे की जरुरत है। हे पिक्चर मधलं गाणं आहे, हे काही माझं वाक्य नव्हे, पण हे मला आवडलं. पण आम्ही कसं म्हणतो थोडा है, तसं नाही थोडा है, थोडे की जरुरत है। Yes. ‘ध्यान कसे करावे’, याबाबत सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांनी प्रवचनात सांगितले, ते आपण या व्हिडिओत पाहू शकता. ll हरि: ॐ ll ll श्रीराम ll ll अंबज्ञ ll ॥ नाथसंविध् ॥ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 8644 Samirsinh Dattopadhye
Bhaktas Immersed in Aniruddha Paath after Aniruddha Chalisa Paathan
 
01:53
Bhaktas Immersed in Aniruddha Paath after Aniruddha Chalisa Paathan at Shree Harigurugram http://samirsinh-dattopadhye.blogspot.in
Views: 6271 Samirsinh Dattopadhye
Sadguru Shree Aniruddha Bapu - Ek Vishwas Asava Purta, Karta Harta Guru Aisa - 2
 
02:50
"#Sadguru Shree #AniruddhaBapu - Ek #Vishwas Asava Purta Karta Harta #Guru Aisa (""एक #विश्‍वास असावा पूर्ता, करता हरता #गुरु ऎसा"") ------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 22677 Samirsinh Dattopadhye
श्रद्धावानांवरील प्रेमापोटी बापुंचे व्रताचरण - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 24 July 2014
 
02:25
बाळावरील प्रेमापोटी वडिलांना कार्यालयात किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी जावे लागते, बाळाच्या हितासाठी बापाला बाळाचा आणि बाळाला बापाचा विरह सहन करावा लागतो, असे व्रतकाळातील व्यस्ततेबाबत बोलताना बापुंनी सांगितले. श्रद्धावान लेकरांवरील प्रेमापोटीच सद्‍गुरु श्री अनिरुद्धांनी व्रताचरण केले. बापुंनी केलेल्या व्रताच्या उद्देशाबाबत त्यांनी त्यांच्या २४ जुलै २०१४ रोजीच्या मराठी प्रवचनात श्री हरिगुरुग्राम येथे सांगितले, जे आपण या व्हिडियोत पाहू शकता. (Vrat Observed By Bapu For The Wellbeing Of Shraddhavans - Aniruddha Bapu Marathi Discourse 24 July 2014) www.aniruddhafriend-samirsinh.com
Views: 14715 Samirsinh Dattopadhye
Ramraksha Stotra Pathan
 
10:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Samirsinh Dattopadhye blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com --------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 7532 Samirsinh Dattopadhye
सच्ची मन्नत (The Real Votive) - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 08 May 2014
 
04:44
#सद्‌गुरु श्री #अनिरुद्ध_बापु ने गुरूवार ०८ मई २०१४ के #हिंदी #प्रवचन में #भगवान से महज अस्थायी बातों के लिए #मन्नत न मानते हुए। #स्थायी रुप में स्वयं के साथ रहनेवाली बातों के लिए मन्नत माननी चाहिए। यह बात बापु ने स्पष्ट की। वह आप इस व्हिडियो में देख सकते हैं। #सच्ची_मन्नत (The Real Votive) - Aniruddha Bapu Hindi Discourse 08 May 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Aniruddha Friend - Samirsinh Dattopadhye's blog - http://www.aniruddhafriend-samirsinh.com Watch live events - http://www.aniruddha.tv More information about Aniruddha Bapu - http://www.aniruddhabapu.in http://www.aniruddhafoundation.com http://www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 45649 Samirsinh Dattopadhye
Nhau Tujhiya Preme - 'Nhau Tujhiya Preme' Abhang
 
02:18
Nhau Tujhiya Preme a devotional song being sung by Chorus at the event of '#Nhau_Tujhiya_Preme' being organised by Shree Aniruddha Upasana Foundation at the D.Y. Patil #Stadium, #Nerul, #Navi Mumbai. You can also visit - Nhau Tujhiya Preme Website - http://nahutujhiyapreme.blogspot.in/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch live events - www.aniruddha.tv Samirsinh Dattopadhye blog - www.aniruddhafriend-samirsinh.com More information about Aniruddha Bapu - 1. www.aniruddhabapu.in 2. www.aniruddhafoundation.com 3. www.aniruddhasadm.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views: 18210 Samirsinh Dattopadhye

Here!
Audiolibros de superacion online dating
Here!
Here!
Here!