Home
Videos uploaded by user “Leon Nguyen”
500 internal server error phalcon apache2 solution
 
02:47
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 3944 Leon Nguyen
Install Easy Engine - Worpress - Nginx - Ubuntu
 
06:39
Hello my friend. Link download tutorial:https://drive.google.com/file/d/0B8C65hG59ZCOUllBdnIxc2FacUU/view?usp=sharing Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 1618 Leon Nguyen
Server sent passive reply with unroutable address  Using server address instead
 
00:23
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 5908 Leon Nguyen
Create Swap Ram on Ubuntu
 
04:48
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 224 Leon Nguyen
Phalcon undefined symbol: php pdo get dbh ce in Unknown on line 0
 
02:43
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/phalcon.so' - /usr/lib/php5/20131226/phalcon.so: undefined symbol: php_pdo_get_dbh_ce in Unknown on line 0
Views: 482 Leon Nguyen
Jotform MailChimp
 
03:42
Views: 684 Leon Nguyen
Install phpmyadmin in Server Centos
 
08:37
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you. https://drive.google.com/file/d/0B8C65hG59ZCOSDVaSEs4NGMxX28/view?usp=sharing
Views: 173 Leon Nguyen
How to install Interspire on Ubuntu Amazon Server
 
31:27
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day to you. File text tutorial: https://drive.google.com/file/d/0B8C65hG59ZCOQUhqTGpFeV9GZzQ/view?pli=1
Views: 289 Leon Nguyen
Crop many image at once with Mogrify
 
01:25
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 248 Leon Nguyen
Create Fanpage Facebook
 
02:37
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you. More sharing in www.longliulo.co
Views: 10 Leon Nguyen
Add Facebook Comments and Facebook Messages Into Your Website
 
05:57
Add Facebook Comments and Facebook Messages Into Your Website
Views: 93 Leon Nguyen
Gmail Telnet Linux
 
01:22
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 524 Leon Nguyen
Duong Ve Hai Thon   Guitar
 
02:39
Đường về [Am] thôn em duyên [C] dáng bên [Dm] ven sông con thuyền xuôi [E] mái [A7] Nhịp cầu [Dm] băng qua men lối đi [F] quanh co, ngõ [E] hoa nối [Am] dài [C] Nhà em [F] cuối xóm ghép [G] đôi mái [C] tranh nâu trăng [Dm] cài trước [E] sau Có [A7] tằm mến thương [Dm] dâu, có [G] trầu vấn vương [C] cau và đào tơ thơm [E] ngát, ngát hương trinh ban [Am] đầu. Đường về [Am] thôn anh con [C] sáo ru [Dm] êm êm trên đồng xanh [E] lúa [A7] Nhịp cầu [Dm] băng qua đưa lối sân [F] rêu xưa thắm [E] hoa bốn [Am] mùa [C] Nhà anh [F] mái lá tháng [G] năm vẫn [C] chưa nghe duyên [Dm] tròn ước [E] mơ Có [A7] giàn mướp xanh [Dm] lơ, có [G] hồ cá nên [C] thơ mà lòng quê vẫn [E] hát hát bao câu mong [Am] chờ. [F] Mỗi [G] đêm trăng thanh [C] ngà [Am] hội mùa lên [F] tiếng ca góp tay cần [E] lao [Dm] Ôi [E7] hai thôn giao [Am] đầu nhịp cầu tre [C] bước chung êm vui dường [E] bao Tình [Am] ta lên men [Dm] rồi còn [G] chi ngăn cách [C] lòng mà [Dm] chưa trao giấc [F] mơ xuân cùng [E] nhau Chày [Am] dâng lên trăng [F] màu, bà [G] con đang mong [E] cầu rằng [Dm] đôi ta sớm [E7] nên duyên ban [Am] đầu. Đường về hai thôn mai [C] mốt đôi [Dm] uyên ương qua cầu soi [E] bóng [A7] Nhủ thầm [Dm] sông ơi gương nước chưa [F] phôi pha ta [E] còn vui [Am] hoài [C] Trời quê [F] bát ngát sẽ [G] trông thấy [C] tương lai qua [Dm] tình lứa [E] đôi Lúa [A7] đồng mãi xanh [Dm] tươi, mướp [G] cà thắm nơi [C] nơi và vành môi trai [E7] gái góp bao câu ca yêu [Am] đời. Nhịp cầu đưa [C] lối, [A7] chung bước hai [Dm] thôn ta đón trăng [F] về [E7] mừng duyên [Am] quê.
Views: 909 Leon Nguyen
Disable search result woocommerce review 1 product
 
01:31
Disable result 1 product in Woocommrce Why? Anwser: Link redirect fail. How? Edit /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-template-functions.php string "found_posts == 1" Well done. :D
Views: 228 Leon Nguyen
Slider
 
00:07
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 9 Leon Nguyen
Fpage
 
01:49
l3
Views: 42 Leon Nguyen
record 18 46 5601 07 2018
 
01:37
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 2 Leon Nguyen
Screencast 12 21 2016 05:24:16 PM webm
 
00:09
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 9 Leon Nguyen
Change Proxy In Destop
 
00:23
Views: 12 Leon Nguyen
trim a part string
 
00:37
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 6 Leon Nguyen
The Harvester
 
00:54
Views: 7 Leon Nguyen
Stepup Company Messenger
 
00:13
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 8 Leon Nguyen
ssh attack and resolve
 
15:51
# If you want to change port ssh, you can do the following nano /etc/ssh/sshd_config Edit port 22 to number you want. # After that, you need type: service ssh restart # The command to edit ssh come in to force. # If you want to limit login nano /etc/ssh/sshd_config # Add a line MaxAuthTries 1 # Then restart ssh to come info force Good Luck, Leon.
Views: 46 Leon Nguyen
httpd vitualhost config
 
04:41
Hello my friend. Thank you for wating. Good just day for you.
Views: 13 Leon Nguyen

Frq essay rubric for middle school
Fahrenheit 451 essay ideas for 7th
Finding your true self essay paper
Essay in marathi on diwali recipes
Guest of the nation analysis essay